Булевар "Александар Македонски" 18

Производство на сите видови челични конструкции за потребите на јавниот сектор и индустријата, базирано во најголем дел на топловалани лимови од производниот програм на МАКСТИЛ, како и на легирани челични лимови, топловалани профили, цевкасти профили, поцинкувани и пластифицирани лимови итн.

Во производниот програм се застапени:

  • Автоматски заварени Т, АТ, Н, L носачи за потребите на пазарот и бродоградбата
  • Челични конструкции за индустриски објекти, производни хали и складишта, јавни објекти, спортски сали, стадиони итн
  • Патни и железнички мостови
  • Рударска опрема за површински копови - рударски машини и транспортни ленти;
  • Опрема за термо и хидроенергетски постројки;
  • Опрема за металургија;
  • Резервоари за горива и други течни и гасни флуиди;
  • Силоси за зрнести и прашкасти материјали;
  • Процесна опрема за цементна, хемиска и други индустрии;
  • Профилирани лимови, ниско-напонски електроди, одбојни огради за патишта и сл.

Превземи каталог во светот на челикот ФАКОМ

Превземи монографија 50 години ФАКОМ