Булевар "Александар Македонски" 18

ФЕРОНИКЕЛ, Глоговац, Косово (2007)

Ревитализација на фабриката за фероникел  

ДЕЛТА Инженеринг, Белград (2007)

Изработка на челична конструкција за цементара Холцим, Србија 460 t

ЖЕЛЕЗАРА Смедерево, Смедерево, Србија ()

Изработка и монтажа на челична конструкција за ладна валавница
Покривни сендвич панели
700 t
100000 m2

REFRIGERATORS, Кина ()

Проектирање и изработка на челична конструкција за ладилници со капацитет 1500, 2000 и 3000 тони 400 t

ЧАМОТОЛИ, Полска ()

Изработка на челична конструкција за фабрика за масло и маргарин
Покривање и облагање
100 t
50000 m2

HASLINGER, Австрија ()

Изработка на челична конструкција за производна хала 600 t

МОСКВИЧ IV фаза, Москва, Русија ()

Изработка на челична конструкција за производни хали 4200 t

ЛАДИЛНИЦИ, Русија ()

Изработка на поцинкувана челична конструкција за ладилник 13x50t, Москва
Изработка на поцинкувана челична конструкција и надзор при градењето за ладилници 500t
Изработка на поцинкувана челична конструкција за ладилник 5000t, Тбилиси
450 t
950 t
920 t

Фабрика за иверка, Норилск, Русија ()

Проектирање, изработка и монтажа на челична конструкција 1200 t

Проект F-946 (1 и 2 фаза), Багдад, Ирак ()

Проектирање, изработка и монтажа на челична конструкција
Покривање и облагање
Набавка и монтажа на 80-тонски кранови
3300 t
58000 m2
58 pcs

Цементарница РАБАК, Судан ()

Изработка и монтажа на челична конструкција 1220 t

Линија за префабрикување бетонски елементи, Кувајт ()

Проектирање, изработка и монтажа на портални кранови
3 парчиња со носивост 10t
1 парче со носивост 5t
69 t
10 t

ЖЕЛЕЗАРА Јесенице, Јесенице, Словенија ()

Проектирање, изработка и монтажа на челична конструкција 4500 t

БРОДОГРАДИЛИШТЕ Бијела, Црна Гора ()

Изработка и монтажа на челична конструкција за производни хали
Покривање и облагање со сендвич панели
1360 t
26000 m2

МЗТ-ФАМ, Скопје, РМ ()

Работилничка документација и изработка на челична конструкција за производна хала 1000 t

ЧЕЛИЧАНА Триполи, Триполи, Либија ()

Проектирање, изработка и монтажа на челична конструкција на производна хала 1150 t

ФАБРИКА ЗА ЦЕЛУЛОЗА, Камерун ()

Проектирање и изработка на челична конструкција и надзор при монтажата 3000 t

АРЕСКО ЦЕНТАР, Бејрут ()

Проектирање, изработка и монтажа на челична конструкција 900 t

Рудници и железарница СКОПЈЕ, Скопје, РМ ()

Изработка и монтажа на челична конструкција на производни хали
Изработка и монтажа на процесна опрема
Монтажа на опрема
30000 t
4500 t
19000 t

Рудник за бакар БУЧИМ, Радовиш, РМ ()

Проектирање, изработка, набавка и монтажа на челична конструкција и опрема
Челична конструкција
Покривање и облагање
Процесна опрема
Рударска опрема
Увозна опрема
Домашна опрема
Изработка на кошеви за дампери до 120t

2300 t
14500 m2
600 t
1500 t
1400 t
2000 t
200 t

ФЕНИ Кавадарци, Кавадарци, РМ ()

Проектирање, изработка и монтажа на челична конструкција
Покривање и облагање
4200 t
90000 m2

Топилница за олово и цинк ЗЛЕТОВО, Велес, РМ ()

Изработка и монтажа на челична конструкција
Монтажа на домашна и увозна опрема
4000 t
6000 t

Механички сервис ЗИК СКОПСКО ПОЛЕ, Скопје, РМ ()

Изработка и монтажа на челична конструкција 410 t

Цементарница УСЈЕ, Скопје, РМ ()

Изработка и монтажа на челична конструкција за проширувањето
Монтажа на опрема
Изработка и монтажа на филтри
450 t
1700 t
500 t

Фабрика за чоколади ЕВРОПА, Скопје, РМ ()

Проектирање, изработка и монтажа на челична конструкција
Покривање и облагање
Монтажа на опрема
470 t
10000 m2
200 t

ХЕК ЈУГОХРОМ, Јегуновци, РМ ()

Проектирање, изработка и монтажа на челична конструкција
Покривање
Монтажа на опрема
1230 t
10000 m2
300 t

Машинска индустрија ИЛР Железник, Србија ()

Изработка и монтажа на челична конструкција за производни хали
Покривање и облагање
2000 t
21000 m2