Булевар "Александар Македонски" 18

ИНТЕРМОСТ, Беград, Белград, Србија (2008)

Изработка и окрупнување на мост преку Сава кај Сремска Рача
Друштвото на градежни конструктори на Македонија му додели на ФАКОМ посебно признание за изведбата на челична носечка конструкција на мостот преку Сава, кај Сремска Рача
2000 t

DIVIDAG, Германија (2007)

Изработка на челична конструкција за спрегнат мост кај Дармштадт 450 t

Косово, Косово (2003)

Изработка на челичен мост кај Лозица 110 t
Изработка на челичен мост кај Дубово 75 t

DSD, Германија (2003)

Изработка на главни елементи на мостот Слобода преку Дунав во Нови Сад 1030 t

ГП Пелагонија, Скопје ()

Изработка и монтажа на пешачки надпатник во Неготино 150 t

Фонд за патишта, Скопје ()

Проектирање, изработка и монтажа на челичен патен мост на Рибничка река 235 t

Македонски железници, РМ ()

Изработка и монтажа на челичен мост преку река Црна на пругата Градско-Шивец 340 t
Изработка и монтажа на челичен железнички мост преку река Вардар кај Лисиче 300 t
Изработка и монтажа на челичен железнички мост Ринг-Исток 210 t

Градско собрание, Скопје ()

Изработка и монтажа на пешачки мост Газела преку рекa Вардар 130 t

Виетнамски железници, Виетнам ()

Проектирање и изработка на 26 челични железнички мостови 4100 t

Чехословачки железници, Чехословачка ()

Проектирање и изработка на 8 челични железнички мостови 1200 t