Визија

Нашето мото: најдобри услуги за нашите клиенти, го остваруваме со оптимални и конкурентни проектни решенија, со производи и услуги според светски стандарди и квалитет и со прифатливи цени.

Мисија

  • Му даваме поголема и поплеменита улога на челикот во секојдневниот  живот на човекот;
  • Инвестираме и имплементираме нови современи технологии;
  • Секој производ го одработуваме високо квалитетно, на одговорен начин  и по разумна цена;
  • Перманентно ја зголемуваме лепезата на производи;
  • Промовираме ефикасни и квалитетни услуги по пристапни цени;
  • Стануваме се поприсутни на странските пазари.

Зошто ФАКОМ?

  • 50 годишна традиција, успешност и развој
  • Континуирано инвестирање во нови технологии и обука на кадри
  • Бесплатни совети и идејни решенија за реализација  на Вашите идеи
  • Затоа што со ФАКОМ добивате врвен квалитет, најкраток рок на испорака и сигурност при експлоатацијата на произведената опрема.

За компанијата

ФАКОМ АД - Скопје е формиран во 1960 год за потребите на изградбата и инвестиционото и тековното одржување на Рудници и Железарница "Скопје" - Скопје.

повеќе

FOLLOW US


Корпоративно видео


Copyright © ФАКОМ, АД - Скопје